053A9411

Diana Dąbrowska

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Tytuł magistra prawa otrzymała składając pracę magisterską z dziedziny prawa podatkowego. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie gdzie została wpisana na listę radców prawych pod numerem WA- 13010.

Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów udzielając porad w studenckiej poradni prawnej, sekcji prawa podatkowego, a także podczas praktyk studenckich odbytych w Kancelarii Radcy Prawnego.

Posiada kilkuletnią praktykę zawodową i związane z nią bogate doświadczenie w obsłudze spółek handlowych z branży inwestycyjnej, w szczególności w zakresie inwestycji deweloperskich, w tym w prawie budowlanym, prawie kontraktów inwestycyjnych, prawie zamówień publicznych oraz w prawie spółek handlowych łącznie z prowadzeniem sporów sądowych w tym zakresie.

Podczas pracy zawodowej zajmuje się również obsługą osób fizycznych specjalizując się w dziedzinie umów deweloperskich oraz dochodzeniem roszczeń związanych z nienależytym wykonaniem umowy przez dewelopera.

W ramach praktyki prowadzonej w tutejszej Kancelarii zajmuje się m.in.:

  • bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych m.in. z branży budowlanej, nieruchomości i handlowej,
  • obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego,
  • przygotowywaniem i negocjowaniem kontraktów handlowych, obsługą prawną kontraktów budowlanych łącznie z reprezentacją w sporach sądowych,
  • reprezentacją klienta na etapie przedsądowym, w szczególności w sporach majątkowych,
  • opiniowaniem oraz konsultacją umów deweloperskich, dochodzeniem roszczeń związanych z nienależytym wykonaniem umowy przez dewelopera.

Wolny czas najchętniej spędza podróżując.

053A9570

Małgorzata Racka-Lewandowska

Ukończyła studia prawnicze i zdobyła tytuł magistra prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, składając pracę magisterską z dziedziny prawa upadłościowego.

W trakcie studiów udzielała się w kole naukowym prawa pracy, a także uczęszczała na zajęcia w specjalizacji postępowania cywilnego, gdzie pogłębiała swoją wiedzę z zakresu postępowania sądowego oraz z zakresu prawa upadłościowego. Odbywała także praktyki zawodowe w Kancelarii Radcy Prawnego Marka Poksińskiego w Toruniu, na których zdobyła swoje pierwsze doświadczenia zawodowe.

Po ukończonych studiach odbyła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie pod patronatem radcy prawnego Dariusza Rusajczyka. Następnie zdała egzamin na radcę prawnego i została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie pod numerem wpisu WA-11748.

Współpracowała z Kancelariami w Warszawie i Gdańsku, gdzie zajmowała się udzielaniem porad oraz reprezentowaniem klientów w sporach sądowych. Pracowała również w spółkach prawa handlowego z branży developerskiej, gdzie zdobywała doświadczenie z zakresu spraw gospodarczych w tym umów developerskich.
Aktualnie jako radca prawny zajmuje się obsługą osób fizycznych oraz przedsiębiorców m.in. spółek prawa handlowego.

W tutejszej Kancelarii specjalizuje się w szczególności w sprawach z zakresu praw:

  • upadłościowego w tym upadłości konsumenckie i gospodarcze,
  • rodzinnego m.in. rozwody, alimenty, ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa, kontakty, podziały majątków,
  • pracy w szczególności sporządzanie umów i ich analiza, ustalenie stosunku pracy, odwołania od zwolnienia z pracy, dochodzenie zapłaty z tytułu stosunku pracy, spory z Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wypadki przy pracy,
  • ubezpieczeń społecznych w tym odwołania od decyzji ZUS o wypłatę rent, emerytur, zasiłku macierzyńskiego
  • cywilnego w szczególności zasiedzenia, odszkodowania, zadośćuczynienia, służebności przesyłów, służebności gruntowe.

Prywatnie spełniona żona i matka trzech córek.

LOGO DRL

DRL Kancelaria Radców Prawnych Dąbrowska, Racka-Lewandowska S.C. 
ul. Grochowska 278  lok. 401
wejście A, IV piętro
03-841 Warszawa 
Wszelkie Prawa Autorskie Zastrzeżone DRL-Kancelaria © 2018

DRL Kancelaria Radców Prawnych Dąbrowska, Racka-Lewandowska S.C. 
ul. Grochowska 278  lok. 401
wejście A, IV piętro
03-841 Warszawa 
Wszelkie Prawa Autorskie Zastrzeżone DRL-Kancelaria © 2018