OBSŁUGUJEMY KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ PODMIOTY GOSPODARCZE

OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

W ramach świadczonych usług naszym klientom indywidualnym oferujemy różnorodne usługi prawnicze, a w tym.:

 • porady prawne i konsultacje,
 • negocjacje i pertraktacje przedsądowe,
 • reprezentacja przed sądami i organami administracji,
 • sporządzanie umów, pism, wniosków,
 • upadłość konsumencka, oddłużanie,
 • windykacja należności.

OFERTA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Klientom działających w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferujemy obsługę z zakresu:

 • stałego lub doraźnego doradztwa prawnego,
 • obsługi korporacyjnej spółek handlowych,
 • sporządzania, analizowania oraz opiniowania  umów, kontraktów, dokumentów,
 • reprezentacji przez sądami i  organami administracji,
 • restrukturyzacji, upadłości,
 • windykacji należności.

LOGO DRL

DRL Kancelaria Radców Prawnych Dąbrowska, Racka-Lewandowska S.C. 
ul. Grochowska 278  lok. 401
wejście A, IV piętro
03-841 Warszawa 
Wszelkie Prawa Autorskie Zastrzeżone DRL-Kancelaria © 2018

DRL Kancelaria Radców Prawnych Dąbrowska, Racka-Lewandowska S.C. 
ul. Grochowska 278  lok. 401
wejście A, IV piętro
03-841 Warszawa 
Wszelkie Prawa Autorskie Zastrzeżone DRL-Kancelaria © 2018