Kto może ogłosić upadłość konsumencką?
Lipiec 18, 2018
0

Upadłość konsumencką może ogłosić każda osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, nie ogłoszono wobec niej przed upływem dziesięciu lat upadłości, nie zachodzą wobec niej negatywne przesłanki do upadłości.

Ustawa prawo upadłościowe w art. 4914 określa negatywne przesłanki upadłości czyli kiedy sąd oddala wniosek.  Sąd oddala wniosek jeśli była już ogłoszona upadłość a następnie  została umorzona,  uchylono plan spłaty dłużnika, czynność prawna pokrzywdziła wierzycieli lub przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką nie złożono wniosku o upadłość.

Wśród tych przesłanek jest jedna bardzo istotna, o której osoba nie posiadająca wiedzy specjalistycznej w dziedzinie upadłości nie wie. Mianowicie chodzi oto, że osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą mająca niespłacone długi najpierw powinna złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości gospodarczej, a jeżeli pomimo tego wniosku nadal jest zadłużona to wówczas składa wniosek o upadłość konsumencką.

Jedynie doświadczeni praktycy mający szeroką wiedzę  o upadłości w sposób prawidłowy rozumieją znaczenie sformułowanych dla laika dość niejasno przepisów upadłości.

Brak dokładnej wiedzy, w tym brak doświadczenia sądowego, może przynieść dla dłużnika wiele niepożądanych skutków włącznie z ryzykiem oddalenia wniosku.

Dlatego składając wniosek o upadłości dla własnego poczucia bezpieczeństwa powinno się to czynić przez pełnomocnika zajmującego się tego typu zagadnieniami.

Jeśli dłużnik sam składa wniosek naraża się na negatywne nieodwracalne dla siebie skutki, włącznie z tym, że jeśli jego wniosek zostanie prawomocnie oddalony, to kolejny wniosek o upadłość będzie mógł złożyć za dziesięć lat.

W przypadku pytań lub dalszych wątpliwości w tym temacie zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.