Intercyza a upadłość konsumencka
Październik 9, 2018
0

W sytuacji kiedy to małżonkowie dokonają zawarcia umowy intercyzy po ślubie, to znaczące dla wniosku o ogłoszenie upadłości jest to kiedy zawarli przedmiotową umowę.

Mianowicie umowa intercyzy nie jest skuteczna w stosunku do masy upadłości gdy pomiędzy dniem złożenia wniosku o upadłość a dniem zawarcia intercyzy nie minęło dwa lata.

Jest to bardzo ważny przepis. Jeżeli małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa zawarli intercyzę, następnie dokonali podziału majątku pomiędzy sobą lub jeden z nich nabył majątek np. ma zaoszczędzone pieniądze ze swoje wynagrodzenia, a z kolei  drugi małżonek złoży wniosek o upadłości przed upływem dwóch lat od zawarcia umowy intercyzy, to wówczas majątek pierwszego małżonka uznany będzie za wspólny i wejdzie do masy upadłości. Oznacza to, że pomimo intercyzy drugi małżonek może utracić majątek.

W praktyce doradzam wówczas klientowi aby dla bezpieczeństwa siebie lub drugiego współmałżonka poczekał na złożenie wniosku o upadłość aż minie ustawowe dwa lata. Wcześniejsze złożenie wniosku nie zawsze będzie dobrą decyzją dla klienta.

W przypadku pytań lub dalszych wątpliwości w tym temacie zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.