W dniu 19 października 2018 r. w sprawie III CZP 37/18 Sąd Najwyższy wydał uchwałę , w której potwierdził, że przebaczenie jako akt emocjonalny i uczuciowy, nie wymaga formy testamentu. Uchwała zapadła w sprawie dotyczącej zachowku dochodzonego przez córkę zmarłej kobiety. Sąd I instancji powództwo oddalił, nie prowadząc postępowania dowodowego, przyjmując bezwiednie, że skoro zmarła wydziedziczyła córkę to przebaczenie powinno nastąpić […]