W sytuacji kiedy to małżonkowie dokonają zawarcia umowy intercyzy po ślubie, to znaczące dla wniosku o ogłoszenie upadłości jest to kiedy zawarli przedmiotową umowę. Mianowicie umowa intercyzy nie jest skuteczna w stosunku do masy upadłości gdy pomiędzy dniem złożenia wniosku o upadłość a dniem zawarcia intercyzy nie minęło dwa lata. Jest to bardzo ważny przepis. […]

Skutkiem zawarcia małżeństwa jest  co do zasady powstanie wspólności majątkowej małżeńskiej, chyba że jeszcze przed ślubem pomiędzy przyszłymi małżonkami dojdzie do zawarcia intercyzy. Z doświadczenia wynika, że wiele polskich małżeństw jest związanych wspólnotą majątkową, gdyż małżonkowie chcą budować wspólny majątek. Gromadzenie kapitału wymaga niejednokrotnie zaciągania kredytów przez małżonków, chociażby na zakup mieszkania czy budowę domu, […]