Śmierć przedsiębiorcy a upadłość
Październik 9, 2018
0

Jak wynika z art. 7 ustawy prawo upadłościowe można ogłosić upadłość  przedsiębiorcy po jego śmierci.

Oczywistym jest, że śmierć może dotknąć tylko osoby fizycznej, a zatem ustawodawca przewidział możliwość zlikwidowania majątku osoby fizycznej, która prowadziła do śmierci działalność. Zgodnie z w/w przepisem prawa wniosek o ogłoszenie upadłości zmarłego przedsiębiorcy może złożyć wnioskodawca lub krewni jak małżonek, dzieci, rodzice, nawet jeśli nie dziedziczą, a także sam wierzyciel ale jedynie osobisty. Wniosek taki należy złożyć  w terminie jednego roku od dnia śmierci przedsiębiorcy.   

A contrario oznacza to, że nie można złożyć wniosku o upadłość zmarłego konsumenta, bo ten w myśl ogólnych przepisów nie prowadzi działalności.

W przypadku pytań lub dalszych wątpliwości w tym temacie zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.