Małżeństwo a upadłość konsumencka
Październik 9, 2018
0

Skutkiem zawarcia małżeństwa jest  co do zasady powstanie wspólności majątkowej małżeńskiej, chyba że jeszcze przed ślubem pomiędzy przyszłymi małżonkami dojdzie do zawarcia intercyzy.

Z doświadczenia wynika, że wiele polskich małżeństw jest związanych wspólnotą majątkową, gdyż małżonkowie chcą budować wspólny majątek. Gromadzenie kapitału wymaga niejednokrotnie zaciągania kredytów przez małżonków, chociażby na zakup mieszkania czy budowę domu, których następnie  z powodu różnych okoliczności małżonkowie nie mogą  spłacać.

By uwolnić się od takich wspólnych długów małżonkowie, tj. każdy z osobna, musi złożyć swój wniosek o upadłość konsumencką. W przypadku ogłoszenia upadłości  pierwszego  z małżonków jest tak, że zostanie on oddłużony i to do jego masy upadłościowej wejdzie jego majątek osobisty ale także cały majątek wspólny małżonków. Od daty ogłoszenia upadłości pierwszego małżonka powstaje z mocy ustawy rozdzielność majątkowa małżeństwa, o ile wcześniej tej rozdzielności nie było. Jeżeli drugi małżonek złoży wniosek o upadłość to do jego masy upadłościowej wejdzie wówczas tylko jego majątek osobisty, gdyż wspólny małżeński wejdzie do masy upadłości pierwszego małżonka.

W sytuacji gdy drugi małżonek nie złoży wniosku o upadłość wówczas pozostanie mu tylko jego majątek osobisty. Niestety upadłość pierwszego małżonka nie uwolni od długów drugiego małżonka, bo ten będzie nadal musiał spłacać długi.

Tym samym jeżeli małżonkowie mają długi wspólne to każdy z nich musi ogłosić swoją upadłość.

W przypadku pytań lub dalszych wątpliwości w tym temacie zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.