Komornik a upadłość konsumencka
Październik 9, 2018
0

Zdarza się tak, że wiele osób bardzo długo zwleka z decyzją o ogłoszeniu upadłości, tak długo aż zadłużenie będzie egzekwowane przez komornika.

Powszechnie wiadomym jest, że komornik zabiera majątek na poczet spłaty zadłużenia, a jeśli tego majątku zabraknie bo dług będzie większej wartości niż majątek, to pozostawi resztę długu które należy spłacać. Komornik prowadzi egzekucję z konkretnych składników majątkowych, nie zaś z całego majątku, co nie oznacza że nie zabierze go ostatecznie całego.
Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że upadłość też jest egzekucją ale uniwersalną. W praktyce jest tak, że syndyk likwiduje cały majątek jeśli ten w ogóle istnieje, a sąd oddłuża w pełni zadłużoną osobę.
Niestety czasem dłużnik zwleka z decyzją o upadłości do czasu aż komornik przejmie i zlicytuje jego majątek. Zwlekanie z decyzją o upadłości nie jest najlepszym rozwiązaniem. Nie mniej upadłość jest również dla osób nieposiadających już majątku.
Ratunkiem na pełne oddłużenie wówczas pozostaje tylko upadłość, która w przyszłości pozwoli na rozpoczęcie nowego życia.
W przypadku pytań lub dalszych wątpliwości w tym temacie zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.